گوشه ی شهناز

گوشه ی شهناز

در مکتب موسیقی،نه پاپم و نه جازم

موسیقی ایرانی، در گوشه ی شهنازم

صد شعر و غزل گفتم،در وصف تو دُر سُفتم

ساز تو نشد هم کوک،با نغمه و آوازم

دل از کف من بردی،در دست ِغم افسُردی

کردی تو فراموشم،با درد تو می سازم

از عشق تو سَر خوردم،از دست تو دلمُردم

عمری به قفس بودم،هر چند که شهبازم

قربان سرت ساقی،ده جام می ِ باقی

افشا نکنم رازم،شد نوبت پروازم

راهی که"رها"رفتی،افسوس خطا رفتی

کو مهلت فردایی،تا راه نو آغازم

علی میرزائی(رها)  

/ 0 نظر / 51 بازدید